Missie

Home » Missie

Missie

De ondernemingsmissie van Ooms Accountants- en Belastingadviesbureau luidt als volgt:

Door bundeling van onze kennis en expertise leveren we meerwaarde aan onze klanten en dragen we actief bij aan hun succes.

Aan deze missie zijn onlosmakelijk onze kernwaarden en visie gekoppeld.